SimurgNews, toplumsal yaşamın yeniden üretilmesinde, Emperyalist-kapitalist tekellerin eğemenliğinin ve kontrolünün, önemli ölçüde kitleleri manipülasyona dayandığı 21. Yüzyıl sürecinde, bileşenlerinin sürgünde yaşadığı Avrupa`dan, ezilenlerin sesi olmaya aday bir interaktif haber sitesidir.

Toplumsal yaşamın akışına  ve olaylar ağına ışık tutarak, toplumsal siyasal gerçekliği objektif haber olarak kitlelerin yaşamına sokacak, eğemen sınıfların manüpülasyonlarını ve ezilenlerin çıkarlarını, görsel ve yazınsal olarak bilince çıkarmaya hizmet edecek bir kollektif üretim anlayışı ve bunun yaygınlaştırılması; bir eksiğinin ihtiyaç, bir fazlasının zarar olmadığı süreçteyiz.

Bu nedenle, Simurg International Medya Atölyesi/Kollektifi’nin oluşturulması ve bu entellektüel faaliyetin sadece bir aracı olarak Simurg News şimdilik dijital platformda, yayın yapacak bir medya aracı olarak yayın yaşamına başlamıştır.

Kollektifimiz, yaşadığımız coğrafyanın gerçekliğine uygun olarak, genişleyecek etki ve üreten çevresi ile birlikte çok dilli yayın yapan bir medya aracı olarak kendini geliştirme zorunluluğunun  bilincinde dir.
Simurg News;  Zaman, mekan, toplum ve doğa ilişkisinde, tüm canlı yaşamın geleceğini sorumluluk dairesinde gören bir anlayışla, ezilenlerin çıkarlarını ve  sınıf bakış açısını temel almaktadır.

Yayın yaşamında temel alacağı ilke, meşruiyet ve özgürlüktür.  „Basına özgürlük, Halka demokrasi „ mottosu , haber ve yorum anlayışımızın felsefesini yansıtmaktadır.

Hiç bir toplumsal sorun yada olay, herhangi bir öznel kaygıyla haber yada eleştiri  konusu dışında değildir. Ezilenlerin haber hakkı ve aydınlatılması sorumluluğunu unutturacak bir tabu tanımıyoruz.
SimurgNews adına yapılan haber ve açıklamalar kurumsal kollektif sorumluluğumuzda iken; Değerlendirme-Eleştiri, Röportaj ve  Inceleme-Araştırma , Görsel belgesel vb ürünler adı gecen yazarların sorumluluğunda dır.

Editoryal hatalar, SimurgNews‘ in sorumluluğudur.

SimurgNews´in üretiminde yeralan her katkı, ticari kaygı, amaç ve sonuçları içermemektedir. Gönüllü çalışmadır. Ve Simurg International Medya Atölyesinin gönüllüleri tarafından bu bilinçle ele alınmaktadır.
SIMA ve SimurgNews‘in, herhangi bir maddi kazanımı, çalışmaların ihtiyaçları için kullanılacak kollektif tasarrufudur.

SimurgNews`in dili ve yöntemi, topumsal ilişkilerin estetik ve meşruiyet sınırları içinde bir yayın üretimi anlayışını yansıtacaktır. Kollektifimiz, her katkı sunan bireyimiz, bu kaliteden sorumludur. Bu kaliteyi yakalamada sorun olan her ürünü, hiçlestirmek yerine, ortak katkılarla geliştirerek yayın faaliyetimizin kazanımı  haline getirme anlayışı ile hareket etmeyi esas alacağız.

Kollektifimizin içinde yada misafir ettiğimiz ürün sahibi arkadaslarımızın yazı içeriklerine sansür yada oto sansür anlamına gelecek bir çalışma tarzını benimsemiyoruz.

Yayın anlayışımız, kitleleri manüpüle etmeye hizmet eden ve insanlığın  tarihsel yürüyüşünü geriye çevirmeye çalışan pratikleri/ürünleri kapsamayacaktır.

Simurg International Medya Atölyesi, onun bir parçası olarak SimurgNews çalışmalarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımızda aradığımız temel özellik; cinsiyeti, ırkı, dili, rengi, sosyal statüsü, inancı,  kültürel aidiyeti değil;  Ezilenlerin yanındaki pratik duruşudur.

Halk sınıf ve tabakaları arasındaki çelişkiler ve sorunların çözümü; dostluk ve anlayış çerçevesinde yol ve yöntemlerle giderilecek türdendir. Halk içindeki sorunlarda şiddeti reddetmeyen ve yöntem olarak savunan her türden yaklaşımı reddediyoruz.

SIMA kollektifi ve SimurgNews içinde  yer alan her bireyin hakları kollektif sorumluluğumuzdur. Herhangi bir kişisel hak ihlali/girişimi (şiddet/taciz)kollektifimizle ilişkiden düşme nedenidir.

SIMA Kollektifi ve SimurgNews , Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Gericilige, Soykırım, Savaş ve Işkence  suçlarina, Kadın, Çocuk ve Hayvanlara, Doğaya yönelik işlenen suçlara karşı mücadeleyi sorumluluk kabul eder.

Yeryüzünün herhangi bir coğrafyasında; Soykırıma, katliama uğramış bir topluluğa karşı  suç sorumluluğu olan herhangi bir politik figürü , vazgeçilmezi gören herhangi bir katkı sunmaya adayla, aynı platformda olmayı  benimsememektedir.

Yayın faaliyetimizden ve toplumsal duruşumuzdan dolayı, yada herhangi bir  sistem karşıtı  medya bileşeninin, sistemin saldırısına uğraması, alıkonulması, engellenmesi, darp ve işkence görmesi, yaşamını yitirmesi halinde  tavır hakkımız baki dir.

Genel Yayın Yönetmeni: İsmail Doğruer

Yazarlarımız: Zeynep Poyraz, Erkan Karakaplan, Hüseyin Sarıcı, Gülizar Kılıç, İsmail Doğruer,  Hüseyin Yanaç, Haktan Elmas, Levent Kaçar, Bilal Arıkan,Yusuf Köse, Onur Olgun, Mehmet Yeşiltepe, Selçuk Şahin Polat,  Ergür Altan, Aynur Karakaya, Beyhan Ipek, Doğan Demir, Cem Ergün, Ercan Koçak, Ayşe Mantarcı, Hasan Köse, Mustafa Çalışkan, Ahmet Doğançayır, İlyas Yer, Selman Çimen, Özden Çiçek, Kasım Koç, Fetih Doğan Koç, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Bahar Nare Kızıl, Dilek Piya Koç, Ural Eroğlu

WebMaster: Hüseyin Sınırtaş

Grafiker: Hasan Sınırtaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir