Ilyas Yer
Gazeteci

Strasbourg`da 7 Eylül 2019 tarihinde Fransız Ekoloji partisi EELV, Espace Ziegelwasser ,5 Rue de Bergerac adresınde; 2020 mart ayında yapılacak olan Belediye seçimlerine
ilişkin bir halk meclisi toplantısı düzenledi.
Bu toplantıda üç ana başlık öne çıktı. Ekolojik, Sosyal ve Demokratik bir şehir.

Proğram saat 10 da başlayarak saat 14 de sona erdi. Yaklaşık 250 kişinin kadıldığı çeşitli meslek gruplarındaki katılımcılar proğrama dair fikirlerini ortaklaştırdılar.
Bu toplantıda en önemli dikkat çekici olanın,her başlık altında ayrı ayrı komisyonların oluşturulması ve bu komisyonlara bağlı olarak alt komisyonların oluşturulmasıydı.
Mesela; Ekoloji başlığı altında önce bir komisyon ve buna bağlı ayrıca dört ayrı komisyonun çalıştırılması oldu. Keza ‘Demokrasi’ komisyonuna bağlı üç ayrı komisyonun oluşturulması vb. Sosyal haklar komisyonuna bağlı üç ayrı komisyon vb.
Bu komisyonlarda fikirler oluşturularak üst komisyonlara ve oradan da olgunlaştırılarak programın oluşturulmasına …
Çeşitli mesleki gruplardan akadaemisyenlerinde bulunduğu ve farklı etnik kökenden göçmenlerinde katıldığı bir meydan toplantısıydı.kendi deyimleri ile “AGORA MEYDANI”halk meydanı. Strasburg için ekolojist, sosyal ve demokratik projeyi birlikte oluşturalım! Construisons ensemble le projet écologiste, social et démocratıque pour Strasbourg ! Ekolojist, sosyal ve demokratik bir proje için Strasburg’da alternatif mümkün!
Pour un projet écologiste, social et démocratıque A Strasbourg, l’alternatıve est possible!

Kargaşa içindeki bir gezegende, toplumsal sorunlar ülkemizi sarsarken ve Avrupa geleceğini merak ediyor, Strasburg büyük bir toplantıya hazırlanıyor. Mart 2020’de yapılan belediye seçimleri, Strasburg’u derinlemesine dönüştürmek için eşi
görülmemiş bir fırsatı temsil ediyor. İlimiz burada ve şimdi, bizden önceki 3 ana zorluğa cevap vermede rol oynamaktadır:

Ekoloji Mücadelesi Défi écologique… İklim acilliğine ve biyolojik çeşitliliğin çöküşüne yanıt verin, Kirlilikle mücadele edin, İnsanlar ve Doğa için arzulanan ve sürdürülebilir bir toplum modelinin yolunu açarak.

Sosyal haklar Défi social toplumsal ve bölgesel adaletsizlik ve güvencesizlikle mücadeleyi bir öncelik haline getirmek: herkesi şehirdeki bir yeri garanti etmek ve gelirleri ne olursa olsun, tüm kentsel hizmetlere ve tesislere erişim, ikamet ettiği yer, durumu veya özlemleri
Demokrasi (Demokratik meydan okuma) Défi démocratıque… Kamu hayatının ve halk politikalarının değerlendirilmesinde olduğu gibi siyasal seçimlerin yapılmasında saydamlık ve kalıcı katılım ilkesine saygı göstererek, ortak hayata ve ortak bir kaderin
inşasına anlam kazandırın.

Bugün ve yarın yaşanabilir bir dünya, barış ve işbirliği dünyası, açık ve kapsayıcı bir dünya, sade, adil ve adaletli bir dünya oluşmasına yardımcı olmak için, dünyamızda ekolojik, sosyal ve demokratik bir alternatif gerçekleştirmenin zamanı geldi.
Şehirimizde.Gündelik yaşam kalitemizin ve bölgemizin uyumunun ortaya çıkması yerel düzeydedir. Yaşamak, beslemek, ısınmak, çalışmak, taşımak, sağlığını korumak, öğrenmek, kendini kurtarmak, kendini geliştirmek, kendini geliştirmek spor ve birlikte yaşamak, …

Strasbourg’da ve Eurometropolis’te, iklim, doğa, sosyal adalet, dayanışma, inanç, herkesin onurlu ve saygılı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için somut davranmak için zaten binlerce kişiyiz. Şehrin kalbine yerleştirmek için bu değerleri bir araya getirmenin zamanı geldi.

PROJENİN AGORASI(Yunanca bir kelime Agora meydanı. Halk meydanı)
Projenin içeriği ve biçimi üzerinde çalışmaktan sorumlu açık demokrasinin dost ve yaratıcı alanı

Bu ağora, faaliyet sözleşmesine saygı duymak koşuluyla katılmak, katkıda bulunmak, fikirlerine katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Katkılar olası tüm şekilleri alabilir: toplantılar, dijital araçlar, etkinlikler, sanatsal aktiviteler, eğitim vb. Strasbourg da uygulamak istiyoruz

Yeşil, bitkisel bir şehir, özellikle planlama ve şehir planlama açısından, iklim ve biyolojik çeşitlilik için bir model

Yoksullukla mücadele eden ve her türlü ayrımcılığa maruz kalan misafirperver bir şehir, tamamen misafirperver bir sığınak şehri.

Temiz hava soluduğumuz, kaliteli şu içtiğimiz, yerel ürünler yediğimiz ve pestisit içermeyen sağlıklı bir şehir, aktif hareketliliği teşvik eden bir şehir

Eşit hakları garanti eden ve eşitliği sağlayan açık planlı bir şehir. Herkese yerlerini veren kapsayıcı, feminist, koruyucu bir şehir

Kültürel, akademik ve dijital faaliyetleriyle teşvik edilen, iş yaratan sosyo-ekonomik bir geçiş gerçekleştiren yenilikçi bir şehir.

Dünyaya açık, herkesin şehir hayatına katılabildiği ve vatandaş deneylerinin kent fabrikalarına kadar kurumlara katkıda bulunduğu demokratik, transrhenik ve Avrupa şehri.

Strazburg ve Eurometropolis için bir alternatif oluşturacağımız ekolojist, sosyal ve demokratik bir proje etrafında. Çevresel, sosyal ve demokratik acil durum radikal, hırslı ve samimi bir dönüş gerektirir. Dünyadaki birçok büyük şehir bu yola çoktan başladı. Yarım ölçü ve duruşlar artık yeterli değil. Çözümler var ve bunları uygulama isteği de var. Kıskançlığımız, enerjimiz ve coşkumuz gelecekteki zorluklara kalmış!

TEKLİFLERDE FİKİRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ FAZI
Agora’dan, Gruptan ve Uzmanlık grubundan insanlar, Agora’nın fikirlerini 3 zorluğa (ekolojik, sosyal, demokratik) verdikleri tepkilere göre analiz eder ve gerekirse fizibilitelerini zenginleştirir

Uzmanlık grubunun desteğiyle fikirlerin önceliklendirilmesi, Vatandaş Meclisine sunulacak olan rafine etme tekliflerinin uygulanmasını mümkün kılar.

TAŞIYICI GRUBU(iletişim grubu)
Destek grubu, cinsiyet paritesine göre yaklaşık yirmi kişiden oluşur. Grubun yarısı Europe Ecologie les Verts üyesidir.

Destekleyici grup, Strasburg’da çeşitliliğinde mümkün olduğu kadar ekolojik, sosyal ve demokratik projeyi temsil eder.

Kuruluş metninde ve işletme tüzüğünde tanımlandığı şekilde dinamiğin düzgün işleyişini ve değerlere saygı gösterilmesini ve ekolojik, sosyal ve demokratik zorlukları garanti eder. Stratejik kararları onaylayan tek ülke olan Vatandaş Meclisine sunulan tekliflerin hazırlanmasını organize etmekten sorumludur.

Destekleyici grup gelecekteki adaylara gölge düşürmez. Bir kişinin Vatandaş Meclisine üyeliği konusundaki anlaşmazlık durumunda, destekleyici grup hakemlik etmek için meşru bir forumdur.

GRUP UZMANLIĞI
Uzmanlık Grubu, Ağora’nın katkılarının 3 zorluk için tarandıktan sonra uygulanabilirliğini garanti eder.
Agora grubunu ve katılımcılarını, tekliflerin önceliklendirilmesinde, özellikle geçicilik (kısa, orta ve uzun vadeli) ve katkıların iyileştirilmesinde; Aynı zamanda bir kaynak merkezidir ve veri sağlar.

HALK Meclisi, stratejik kararların oylanması, özellikle programın onaylanması ve destekleme grubunun önerileri üzerine liste başkanı ve adayların tayin edilmesi konusunda egemendir.

Vatandaş meclisinin bir parçası olmak için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:

*Kuruluş metnini ve faaliyet belgesini imzalamak

*Strasbourg’da ikamet etmek

*Faaliyetlere(dinamiklere) bir biçimde veya başka bir şekilde katılmak (agoraya katılım, zaman sağlama, beceri vb.)

Vatandaş Meclisi üyeleri program ve adaylara oy kullanma hakkına sahiptir.

EELF FRANSA YEŞİLLER PARTİSİ:

Not.önemli bir bölümü programdan çeviridir,

7 Eylül 2019 Strasburg Ilyas Yer