Antik Çağ Yunan söylencelerinde Kekropus öyküsü ilginçtir. Kekropus yani ‘Toprağın Oğlu’ o bir Pelasg yerlisiydi. Pelasglar, Kuzey Kafkasya’dan Ege’ye ve oradan Yunanistan’a gelmişlerdi. Atinalılar kendilerinin Pelasg oluşlarıyla övünürler. Pelasg ve Kissislerin Kralı Kekropus’tu. Onun zamanından önce karmaşık cinsel ilişkiler hüküm sürüyordu. George Thomson, Tarih Öncesi Ege adlı çalışmasında ilk evlilik […]

Ekim Devriminin 102. yılı anısına Ekimin Yetiştirdikleri, Çeçen edebiyatında önemli yer edinen Moxhmad Sulayev’in eserinin adıdır. Tarık Cemal Kutlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Sorun Yayınları arasında okuyucuyla buluşmuştur. Sulayev, 1920’de Çeçenya’da yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğreniminden sonra Tıp öğrenimini tamamladı. Genç yaştan itibaren bir yanda Çeçen […]

Ekim 1917’de halkların temsilcilerinin katıldığı Rusya Konferansı yapıldığında Lenin, Nisan Tezleri adıyla yayınlanan görüşlerini bu konferansta ortaya koymuştu. Bu konferansın ve Nisan Tezleri’nin Kuzey Kafkasya tarihinde önemli yeri vardı. O zamanlar Çerkes Bolşevikler tüm Kuzey Kafkasya’da topraksız ve az topraklı köylüler arasında çalışmalar yürütüyorlardı. Maykop, Nalçik, Vladikafkas, Tuapse, Soçi gibi […]

Gündelik hayat içerisinde bazen öğrendiklerimizin işlevsel olmadığına kanaat getiririz. Oysa kimi  hallerde bizi yanıltan deneyimlerimizle karşı karşıya kalırız. Lise öğrenimim sırasında sanat tarihi dersine karşı yoğun ilgi duymuştum, o dönemlerde de sanatın önemi ve yine sanat sayesinde insanın derinlikli bir bakış elde edeceği fikri bende yer tutuyordu. Rönesans dönem eserleri ders […]

İnsanlığın serüveni, yazılabildiği kadar geleceğe umut veren yürüyüşlerle devam edecektir. Bilinç aydınlıktır. yazma eylemi ise aydınlıkların resimden sonraki tarihi ebesi. Tüm ‘çok’luğuna karşın halen ironik biçimde azlık terazisi ağır basan bir durum göstermektedir yazın açısından. Halen çok az ürünümüz ve ürün veren yazarımız var. Hal böyle oluncaufukta bende ‘varım’ diyen […]

Hollanda, 1569’da İspanya’ya karşı bir direnişle 79 yıl süren savaş sonucunda 1648’de bağımsızlığını kazandı. İspanya, 16.yüzyılda dünyadaki ve Avrupa’da ki sömürgeleri sayesinde ekonomik olarak büyümüş, Hollanda’yı da sömürgelerine katmıştı. Avrupa’nın bir kısmı ve Hollanda, İspanya’nın kontrolündeydi. O yüzyıllarda John Calvin, Calvinistler adıyla Hristiyanlık içerisinde farklı bir yorumla bir meshep oluşturmuştu. […]

Diyarbakır Kalesinden aldığım notlarla yönümüzü Hasan Keyfe çeviriyoruz. Arabadaki sohbetimiz müzik eşliğinde devam ediyor. Bir ara kafamı cama dayadım, akıp giden aracın seyrinde dışarıyı seyre durdum. Uçsuz bucaksız ovaların içerisinde geçerken terk edilmiş hayatların izleri çarpıyordu gözlerime. Zor olsa gerek yok olan anıları izlemek ama izliyorum işte! Sonra nedense bakışlarımı […]

İnsanlık ateşi ele geçirince en büyük devrimi gerçekleştirmişti. Ateş bir devrimdi. Hem yakmış hem yıkmıştı. Nart destanlarında Seteney, Bakhian ırmağı kıyısında çamaşır yıkarken, Nartların sığırtmacı onu görür ve güzelliğine vurulur. Fırlayıveren aşk oku, karşı kıyıda üzerinde çamaşır yıkanan taşa çarpar. Taş ısınmaya ve büyümeye başlar. Seteney sıcak taşı eteğine sarar, […]

Hurri-Mitanni devleti, M. Ö. 2000’lerin ortalarında sahneye bir güç olarak çıkmıştı. Bu yeni devlet Hititlerin başkenti Hattuşsa’ya saldırmıştı. Hititlerin başında Kral Supplulima vardı. (M.Ö.1370) Supplulima, Mitannilerle savaşa girdi. Hititler, hem inançlarıyla hem de kültürleriyle damgalarını Anadolu’ya bu dönemler vurmuşlardı. Aynı süreçte Mısır’da güçlü bir devlet yapılanması vardı. Hititlerin karşısına bir […]

Ön Asya’da Dersim ve Kızılırmak boylarına kadar geniş topraklar M.Ö. 800’lerde Urartu kültürü ve uygarlığının etkisi altına girmişti. Tubal ülkesi Meleti’de, (Malatya) artık Urartu egemenliği altına girmişti. Bölge 800.yılın sonlarında Asurlular’ın saldırıları ve Kuzeydoğudan başlayan yeni akınlarla karşılaştı. Bu yeni saldırıları yapanlar Gimmer (Kimmer) ve İskitler’di. İskit-Kimmer M.Ö. 700-600′ lerde […]

Neredeyse çalınmadık kapı kalmadı…hoyrattılar, kana susamış hallerde girdiler geceyarıları kan uykulardan kaldırıp kelepçelediklerinin evlerine. Geceyarısı nöbetlerinde, ayak seslerinin kalabalığından ”semte operasyon var” sananlar, semt değiştirme telaşından görmedikleri açılan kapıdan içeri çekildiklerinde anladılar ‘operasyon’ semte değil ‘ülkelerimize’ydi. ”Delimisiniz,ne işiniz var dışarda” diyen endişeli anaç sesin açtığı radyodan cuntacı darbeyle burun buruna […]

Turabi SALTIK / Gılgamış, Tanrılara kafa tutan kral Mitolojide ilk tanrılara Sümerler de rastlıyoruz. Tanrıları hiçe sayan ilk insanlara da yine mitolojilerde rastlıyoruz. Düşünce tarihinde felsefenin başlangıcını da mitolojide buluyoruz. Daha antik Yunada, Hint, Çin ve İran’da, İskenderiye’de ilk felsefeciler, felsefi görüşlerini mitolojilerle karşılaştırdılar. Gılgamış destanı bugün insanlığın elindeki en […]

Translate »