Yerele Yerelden Bakmak Üzerine

Sevgili Simurg News dostları;

Bir medya atölyesi olarak Simurg News, internet üzerinden yaptığı ve paylaştığı yayın ilke ve ahlakını sık sık dostlarına hatırlatır ve duyurur. Bu duyuru ve açıklamaları da genellikle sevgili dostum ve sitenin kurucusu ve fikir babası olan İsmail paylaşır. Ona bu görevi fazla yakıştırdığımız için de Simurg adına açıklama yapmayı genellikle ona bırakmakta her hangi bir beis görmez diğer yöneticiler. İlk kez böyle bir açıklamayı üzerime almanın minik bir gerilimi olsa da üzerimde son zamanlarda yaşananlar üzerine dostlardan gelen bir kısım eleştiriler nedeniyle bu açıklamayı üzerime vazife edindim. Umarım yüzüme gözüme bulaştırmam. Kendi adıma yaptığım açıklamalarda ne kadar fütursuz ve cesursam, bir kurum ve topluluk adına yapmam gereken açıklamalarda o denli tedirgin ve çekingen sayılırım. Hayatla ilgili tasarruflardan üzerime sinen bir huy bu. Bir de oldum olası farklılıkları, metabolizmayı zehirlemediği sürece zenginlik olarak algıladım hep, biraz da bu yüzden bu çekingenlik. Sadede gelecek olursak;

Son zamanlarda Dersim odağa oturtularak, özellikle sosyal medya üzerinden, yerel seçimler üzerine oldukça ilginç hatta kirli ve kırıcı bir yığın açıklama ile karşı karşıya kaldık. Simurg News’un bu konudaki sessizliği kimi dostlar tarafından eleştiri konusu oldu. Çok sesli bir atölye olarak Simurg News her hangi bir tarafın angajmanına tabi açıklama yapmaz. Şimdiye kadarki pratiği bunun ispatıdır. İtiraz eden, asi olan, egemene muhalif, düzenin tekerine çomak sokan, öz olarak solda duran bütün çaba ve mücadeleleri destekleyen bir anlayışa sahip bir kurum olarak Simurg News, tüm dostlara aynı yakınlık ve uzaklıkta durmaya özen gösterir. Destek ve taraf açıklamalarını ya da eleştirilerini yönetici veya kurucu da olsalar, arkadaşlarımız kişisel düşünceleri olarak yine bu platformda paylaşırlar. Dersim üzerine çok yakın zamanda ben de kişisel düşüncelerimi paylaştım, ilgili dostlar hatırlayacaktır.

Değerli Simurg News takipçileri; ayrıştırıcı, kucaklamayan, paylaşımcı olmayan ve samimi bulmadığımız hiçbir tavrı ve açıklamayı desteklemediğimizi bilmenizi isteriz. Sosyal medya üzerinden yapılan suçlayıcı ve karalayıcı açıklamaların biz olmak adına gösterilen kıymetli çabalara geriye dönüşü olmayan yaralar açtığı inancındayız. Bu açıklamaların sadece bir tarafa değil her tarafa yönelik olduğunu üzülerek izliyoruz. Bu durumun ezilenler cephesine hiçbir faydasının olmadığı aksine egemen cephesine yaradığını düşünüyoruz. Her ne kadar kişisel tepkiler de olsa bu açıklamalar, yoğun bir ilgiyle karşılanmaları ve muhatap sayılmaları, biz duygusundan uzaklaşmanın, yabancılaşmanın ve ezilenler cephesindeki daralmanın asiler açısından güvensizlik, moral bozukluğundan öte bir anlam taşımıyor.

Yerel yönetimler bazında ezilenler cephesinde duran, bize en yakın olandan en uzak olana kadar önem sırası şartıyla, tüm dostların ortaklaşa çözümde ısrarla durmaları, bunun somuta ilişkin çözümlerinin ise tüm ülke bazında düşünülerek ama yerel dinamiklerin görüş ve düşüncelerini esas alarak birlikte üretilmesi gayretinin gösterilmesi gerektiği inancını taşıyoruz. Bu solun birlikte olabilmesi kadar zorlu ve meşakkatli bir durum, bunun bilinciyle eğer devrime soyunduysak zorunluluklarımızın farkında olmamızın zamanı gelmedi mi sizce.

Saygıyla…

Levent Kaçar

Simurg News Yürütme Üyesi