Stuttgart 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü Coşkuyla Kutladı

Stuttgart Schlossplatz da, 8 Mart için iki ayrı platform olarak yapılan çağrıya 2000’in üzerinde bir kitle yanıt verdi.

8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde sorunu ve çözümlerini ortaklaştırmada başarısız olan, Sendika, Parti, Kitle örgütleri ve Kadın kuruluşları ve inisiyatifleri ile bunlardan oluşan Platformları; Feminist, Komünist, Sosyalist, Anarşist, Anti-Faşist formasyonları ile irili ufaklı hiçbir kuruluşun adını site ve simurg-news sosyal medya platformlarımızda bu haber nezdinde özellikle belirtmekten kaçınacağız. Stuttgartta sokağa inen binlerce kadın ve dayanışma içindeki erkek emekçileri selamlıyoruz. Bugünün kitleselliği ve eylem başarısı bu, vijdanlı ve kararlı kitlenin hanesine çoktan yazılmış sayıyoruz.

Hiçbir kurumun öncelikleri, bu uluslararası mücadele sembolü günden ve kadınların halen yaşamsal tehdit altındaki risk gruplarının başında geliyor oluşu gerçeğinden daha önemli değildir.

Buğün kadınların eşşsiz çabaları, ve kararlılıkları, eyleme katılan binlerin etnik, kuşak, inanç, politik/örgütsel vb aidiyetleri silikleştirmiş, kadın bilinci ve emek dayanışması perspektifi güne damgasını vurdu.

‘Vardık, varız, varolacağız’ , ‘Gökyüzünün yarısıyız’, ‘Yaşam, Kadın, Özgürlük’/’Jın Jiyan Azadi’,’Hoch die Internatıonale Solıdarität’ diye haykırdılar. Sloganları, Şiarları ve Umutları coşkuyla seslendirdiler ama gözleri bir diğer kümede kaldı. Ayrı ayrı duruşların hüznü ve henüz seslendirilmeyen öfkesi gözlerinden okunuyordu.

Biz SimurgNews ve Simurg Kollektifi olarak 8 Mart’ın üzerindeki bu gölgeden rahatsız olduk ve tekrar ediyoruz. Kadınların öncelikleri karşısında, biraraya gelişe ‘engel’ kurumsal öncelikler hükümsüzdür.