Türk devleti, Rojava Kürdistan’ı işgal ederken, işgal hareketlerinin adlarını; “zeytin dalı” ve son olarak da “barış pınarı harekatı” koymakta bir sakınca görmemiştir. Hasan Hüseyin Korkmazgil’in bir şiirinde söylediği gibi; rolü oynuyor. Bütün emperyalistler ve işgaşlciler, bir başka ülkeye savaş açtıklarında ya da işgal ettiklerinde “barış ve huzur” için oraya girdiklerini […]

Bu pazar sabahı kalktığımda;yakın bölgemizde bulunan Schwarzwald karara ormanlarında bulunan, Durbach köyünün hemen üst tepesinde kurulmuş olan tarihi Schloss Staufenberg kalesini`ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirmek oldu.Öylede yaptık.Güzel bir bölge. Durbach şaraplarıda örtenau kreis bölgesinin en önemli DOC şarap`larındandır. Kaleye sık sık gideriz.Her gitiğimde de kalede yaşanmış bir takım mevzuları yazmayı […]

Savaş sınıflı toplumlarla geldi. ‘Önce söz vardı’ görüşü de gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Önce barış vardı. Barış, üretim alanındaki eşitliğe dayanır. Ne zaman ki “biri yer biri bakar” anlayışı egemen olmaya başladı, işte o zaman savaş maddi zeminini bulmuş oldu. Savaş bir başladı mı, onu sürdürenler de başlatanlar da isteseler bile […]

“Olayları oldukları biçimde ele almalıyız; yani devrimci duyguları, değişen koşullara uygun olarak kullanmalıyız.” [2] Devrimler altüst oluş momentleridir. Altüst eder ve dönüştürürler. Yalnızca bünyesinde gerçekleştikleri toplumsal/ sınıfsal bağlamı, ya da üretim ilişkilerini, iktidar yapılarını vb. değil. “Eski” toplumda hüküm süren tüm değerleri, tüm hiyerarşileri de. En alttakilere soluk alabilecekleri yeni […]

Dünya iki emperyalist savaş gördü. Birincisinde 10, ikincisinde 52 milyon insan öldü. Hiroşima, Nagazaki ve atom… Halepçe ve Kimyasal Ali… Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Kafkasya… Irak halkına geçmişte B-52’ler bomba yağdırdı. Irak işgalinin başladığı 2003’ten, günümüze, ABD, İngiliz ve diğer emperyalistlerce geliştirilen savaşlarda öldürülenlerin rakamlarına göz atınca ürperiyor insan. ABD ve […]

Kürt ulusu sadece kuzeyde değil diğer parçalarda ve özellikle de Batı ve Güneyde Türkiye’nin tehdit ve baskısı altındadır. İran, Irak, Suriye gibi Kürt karşıtı bölge devletleri arasında Kürtlerin ezilmesi baş görevini Türkiye üstlenmiştir. Bu doğrultuda bölge halkları ve ulusları için tehlike ve tehdit oluşturan Türk ordusu sahadadır. Azez’den Efrin’e geniş […]

SYKP Merkez Yürütme Kurulu, Suriye’ye dönük planlanan harekat ile ilgili olarak bir basın açıklaması yayınladı. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Merkez Yürütme Kurulu, Suriye’ye dönük planlanan harekat ile ilgili olarak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada AKP-MHP ittifakının iktidarını sürdürmek için savaşı bir enstrüman olarak kullandığına dikkat çekilirken, SYKP’nin bu harekata […]

Dr. Okçuoğlu ile Siyasal Süreç ve Görevlerimiz Panelleri Araştırmacı-yazar Dr. İbrahim Okçuoğlu: “Faşizmi yıkmak istiyorsak, birleşik cephede bir araya gelmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Faşizme karşı mücadele bir demokratın asli görevidir.” (Nürnberg / Ulm) Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenlere dönük faaliyet yüten Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Nurnberg ve Ulm kentlerinde son siyasal gelişmelere […]

Bilindiği üzere felsefede temel sorun nesnel dünyayla düşünce arasındaki ilişki sorunudur. Felsefede tüm düşünce faaliyetleri özne-nesne ilişkisi üzerinden yürüdüğü halde Marksçı felsefede buna teori-pratik ilişkisi de eklenmiştir. Teori olmadan ona uygun pratik olmaz veya ‘pratik teoriden daha üstündür’ gibi yaklaşımlar özellikle uygulamacı Marksistler için çok önemlidir. Aslında kuramlar pratiğin gerisine […]

Kafkasya da, Ruslara karşı savaşan Çerkesler arasında, Şeyh Şamil’in şeriatçı Naipleri, Çerkes köylülerini, bağımsızlık savaşı propagandası yerine dini propaganda yaparak ilk başlarda halkı yanlarına çekebilmişlerdi. Sonradan aynı yoksul Çerkes emekçileri; Naiplerin şeriatçılık yaptıklarını, onların müritlerinin “sosyal demagoji” lerinin Çerkeslere özgürlük getirmeyeceğini gördüler. Şeriat düzeninin gerici ve tutucu ağır şartlarının Çerkes […]

Stuttgart Tohum Derneğinde ATIK EşBaşkanı Süleyman Gürcan’la Tiyatro sanatçısı ve TİP Milletvekili Barış Atay politik gündeme dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Dünya ve Ülke gerçekleri üzerinden toplumsal muhalefet ve iktidar açısından gelişmeler, yakın dönem olasılıkları demokrasi, devrim ve sosyalizm beklentileri noktasında öncü ve kitlelerin içinde bulundukları ilişkilenme düzeyi gibi bir çok […]

SimurgNews, yayın faaliyetinin kapsamı içinde, Sosyalist/Devrimci/Demokratik basında mücadelenin ihtiyaçlarına denk düşen kimi yazılara yer vererek, fraksiyonların kitlesinin birbirinin yayınlarına çeşitli nedenlerle uzak kalması ve tek yanlı beslenmesi nedeniyle yada geniş bir ortada duran / bağımsız kalmayı tercih eden kitlenin ilgi dairesine bu yazıları sunmayı yararlı bulmaktadır. Doğruların kimsenin tekelinde olmadığı […]

Translate »