Hochtaunus’ta ATİF 39.Genel Kurulu yapıldı.

Almanya’da ATİF yeni dönem için 39. Olağan Genel Kurul’a gitti. Frankfurt çevresinde Hochtaunusta, Alevi kültür derneği binasında toplanan ATİF Genel Kurulu, 98 delege toplamından 74 delegenin katılımı ile Genel kurulun başlatılmasının koşulları olduğu görüldü.

ATİF 38. Dönem YK sı adına açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve Divan seçimine gidildi.Divan için Başkan ve Başkan yardımcısı ve Sekreter olarak bir Erkek iki Kadın seçildi.

Genel Kurul gündemine ilişkin görüş ve öneriler alındıktan sonra Usul ve gündeme ilişkin tartışmalar yapıldı. Ve temel eğilim oylamaya sunularak gündem kabul edildi.

Gündem’e uygun olarak ; YK adına Faaliyet raporu ve Mali Rapor, Denetim raporları okundu. Raporlar üzerine tartışmalardan sonra gerçekleşen oylamada raporlar onaylandı.

Yemek için verilen aradan sonra siyasi perspektif ve rapor üzerine tartışmalara geçildi. Siyasi perspektif ve Rapor öz ve biçim üzerine uzun tartışmalardan sonra onaylandı.

Tüzük önergelerine geçildi. Yeni Zelanda katliamına ilişkin kongre sürecine denk gelen faşist saldırıyı ve katliamı kınayan bir kongre bildirisi onaylandı.

Leyla Güven’in ve Avrupada Yüksel Koç, şahsında tecrite karşı 90 günü aşan açlık grevcilerinin desteklenmesi ve dayanışmanın yükseltilmesi çağrısının kongre bildirgesi olması oy birliği ile onaylandı.

Otomotiv sanayiinde ucu görülen ve dipsiz bir kuyu gibi binlerce işçiyi kapsayacak işten çıkarmalara yönelik bir protesto kongre bildirgesi onaylandı.

Kongre yeni dönem yönetimine merkezi bir üye kampanyası görevi vermesi önergesi oy çoğunluğu ile kabul edildi.

LGBTİ+ çalışmasını bir ileri aşama ve kurumsallaşmaya adım olarak bir komisyon aracılığı ile ve atölyeler biçiminde bir çalışma önergesi oy çoğunluğu ile önergenin ATİK’e taşınması onaylandı.

Yeni dönem yönetimi 7 kişi +2 kişi Yeni Kadın ve YDG den olarak 9 Asil 3 Denetim oy çokluğu ile seçildi.

ATİK Kongresi için 50 Delege ve 6 yedek Delege seçildi.